Kampanię terazPOZ! prowadzi Fundacja Profilaktyka z siedzibą w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 11/112, KRS 0000775509, NIP: 6793181889 (Fundacja).


Partnerami terazPOZ! są: przedsiębiorcy świadczący usługi lub dostarczający produkty wspierające działalność leczniczą (Partnerzy).


Oficjalną stroną internetową terazPOZ! jest www.terazpoz.pl.


terazPOZ! skierowana jest do Świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) https://rpwdl.csioz.gov.pl/ (Uczestnicy).


Zakres terytorialny terazPOZ! obejmuje granice Polski.


Czas trwania terazPOZ! nie jest ograniczony.


Fundacja może w każdym czasie ograniczyć albo zakończyć terazPOZ!


Partnerzy terazPOZ! dołożą wszelkich starań aby każdy Uczestnik mógł uzyskać wsparcie w ramach terazPOZ!


Uczestnicy na etapie aplikowania do terazPOZ! nie nabywają roszczeń o realizację dostaw czy usług przez Partnerów. Zobowiązania Partnerów powstają na podstawie odrębnych umów/ zamówień zawieranych pomiędzy Uczestnikami a Partnerami. Czas realizacji zamówień może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Partnerzy będą informować Uczestników o czasie realizacji i ewentualnych jego modyfikacjach.


Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Partnerów lub Uczestników.


Fundacja będzie informowała Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera o wszelkich akcjach i promocjach specjalnych w ramach terazPOZ!


Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za prowadzenie Kampanii terazPOZ! są:

Lek. Tomasz Gruziel – wiceprezes Fundacji Profilaktyka, tomasz.gruziel@profilaktyka.pl

Mec. Rafał Zgórzak – pełnomocnik Kampanii terazPOZ!, r.zgorzak@zgorzak.pl

regulamin kampanii

terazPOZ!

Fundacja Profilaktyka
ul. Nadwiślańska 11/112, 30-527 Kraków
NIP 679 318 18 89
KRS 0000775509
REGON 382781085
www.profilaktyka.pl

Organizator kampanii terazPOZ!

regulamin
polityka plików Cookies
polityka prywatności

wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja Profilaktyka 2020